Ten blog znajduje się w serwisie Polacy.eu.org
Dowiedz się więcej »
Kawaleria Narodowa
 
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Polska2011.12.19 14:51 17:26

Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski

 
 
Zarząd II Konwentu Narodowego Polski rozpoczyna pracę z dniem powołania. Informacja o jego ukonstytuowaniu powinna dotrzeć do Polaków w kraju i na obczyźnie
 

Szanowni Członkowie i Sympatycy Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego,

Drodzy Patrioci,

 

W sobotę 17. grudnia 2011 roku w Poznaniu, zebrał się i obradował;

II KONWENT NARODOWY POLSKI

W obradach uczestniczyła również delegacja Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego. Poszerzone grono Delegatów dokonało wyboru nowego Zarządu Konwentu i nowej Rady Przedstawicieli. Mamy przed sobą kolejny Okres Konwentowy, który należy wypełnić pracą i działaniami, które będą stymulować dalszą konsolidację środowisk narodowo-patriotycznych.

W tym miejscu tradycyjnie już ponawiam swoją prośbę o aktywne włączanie się w pracę na rzecz Konwentu Narodowego i aplikowanie do zespołów tematycznych, które tworzone są na zapleczu działań organizacyjnych. Wszyscy, którzy chcieliby zaangażować się w tak potrzebne naszej Ojczyźnie wysiłki, proszeni są o kontakt;

konwent-narodowy-polski@o2.pl

 

Marek Delimat

Grupa Inicjatywna

Wrocławskiego Komitetu

Patriotycznego

***********************


Poznań, 17.12.2011.

Komunikat nadzwyczajny nr 1/17/12/2011

 

Drodzy Polacy !!!

 

W dniu 17 grudnia 2011 roku w Poznaniu, zebrał się i obradował:

 

II KONWENT NARODOWY POLSKI

 

Delegaci w głosowaniu jawnym wyłonili Przewodniczącego Konwentu, którym został:

Pan Jan Krzanowski

oraz Radę Przedstawicieli w składzie:

 

Pan  Jacek Kwiatkowski – Okręg Zachodnio-Pomorski

Pan  Jerzy Truchlewski – Okręg Pomorski

Pani  Danuta Ragin – Okręg Warmińsko-Mazurski

Pan  Bohdan Poręba – Okręg Podlaski

Pan  Zbigniew Schröder – Okręg Kujawsko-Pomorski

Pan  Zdzisław Jankowski – Okręg Wielkopolski

Pan  Dariusz Kosiur – Okręg Mazowiecki

Pani  Teresa Adamska – Okręg Łódzki

Pan  Stanisław Baj – Okręg Dolnośląski

 

Zarząd II Konwentu Narodowego Polski rozpoczyna pracę z dniem powołania. Informacja o jego ukonstytuowaniu powinna dotrzeć do Polaków w kraju i na obczyźnie, dlatego zwracamy się do wszystkich o powszechne rozpropagowanie tej informacji wszystkimi dostępnymi sobie metodami.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich Polaków o aktywne włączanie się w działania na rzecz Konwentu jako przedstawicielstwa wyłonionego przez środowiska Narodu Polskiego.

 

Prawidła i główny cel

Konwentu Narodowego Polski

 

1.      Przybyli na spotkanie Delegaci ugrupowań patriotyczno-narodowych powołują Przewodniczącego Konwentu i wybierają Radę Przedstawicieli. Przewodniczący prowadzi obrady Konwentu i kieruje jego pracami do następnego posiedzenia. Termin kolejnego Konwentu wyznacza Przewodniczący Konwentu na wniosek Rady Przedstawicieli. Przyjmuje się, że zwyczajne posiedzenia kolejnych Konwentów odbywać się będą w odstępach półtoramiesięcznych a sesje nadzwyczajne zależeć będą od bieżących potrzeb organizacyjnych i rozwoju sytuacji w Polsce.

2.  Do obowiązków Przewodniczącego Konwentu i Członków Rady Przedstawicieli będą należały: czuwanie nad poprawną realizacją zgłoszonych i przyjętych przez Delegatów na Konwent uchwał oraz budowa bazy społecznego poparcia dla działań Konwentu. Członkowie Rady Przedstawicieli są, w przerwach miedzy Konwentami, terenowymi reprezentantami Konwentu i odpowiadają za postęp planowych działań i nawiązywanie współpracy z lokalnymi środowiskami patriotyczno-narodowymi. Ich pracą kieruje Przewodniczący Konwentu.

3.     Delegaci na Konwent stanowią podstawę jego reprezentacji patriotycznej. Ich głosy, zawsze w głosowaniu jawnym, decydują o wyborze władz Konwentu oraz kierunku i szybkości postępów w realizacji wytyczonych celów. W przerwach miedzy kolejnymi posiedzeniami Delegaci pełnią rolę Rzeczników Konwentowych. Do ich zadań należy propagowanie idei i działalności Konwentu Narodowego Polski w kraju i poza jego granicami oraz rozpoznawanie możliwości pozyskania nowych środowisk i osób o nastawieniu patriotyczno-narodowym dla budowy Siły Polskiej. Ich pracę koordynują Członkowie Rady Przedstawicieli.

4. Zarówno kadencja Przewodniczącego Konwentu, jak i Rady Przedstawicieli trwa do zakończenia Okresu Konwentowego, a więc do posiedzenia kolejnego Konwentu, gdzie, po sprawozdaniu z działalności w powierzonym Okresie Konwentowym, dokonywana jest ocenia ich pracy przez Delegatów na Konwent i odbywa się głosowanie nad przedłużeniem kadencji lub wybór nowego Przewodniczącego Konwentu oraz wymiana całości lub części członków Rady Przedstawicieli.

5.   W związku z zakładanym przyrostem ilościowym środowisk i ugrupowań patriotycznych, angażujących się w pracę Konwentu, zakłada się konieczność bieżącego poszerzania składu Rady Przedstawicieli. Kandydatury nowych Członków winny być zgłaszane do Przewodniczącego Konwentu, a oficjalny ich wybór do Rady, po akceptacji przez Delegatów na Konwent, odbywać się będzie na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Konwentu.

6.  Głównym celem kolejnych Konwentów jest wypracowanie formuły i przygotowanie Kongresu Patriotycznego, który winien być dopełnieniem pierwszego etapu działań samoorganizacji Narodu Polskiego i podsumowaniem dotychczasowych prac związanych z programowaniem metod odzyskania i naprawy Państwa Polskiego. Zakłada się, że Kongres Patriotyczny powinien się odbyć nie później niż po odbyciu 6-ciu Konwentów Narodowych Polski, a jeśli stan organizacyjny i dorobek programowy pozwoli na to, a także gdyby to wynikało z pilnej sytuacji wewnątrzpaństwowej, czy międzynarodowej, to Kongres Patriotyczny może się odbyć wcześniej.

7.  Z uwagi na konieczność aktywizacji nowych ośrodków patriotyczno-narodowych, kolejne Konwenty odbywać się będą w różnych miejscach Polski, a ich organizacja będzie dodatkową okazją dla lokalnych środowisk do nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy i konsolidacji organizacyjnej.

8.     Najważniejsze ustalenia kolejnych Posiedzeń Konwentów będą ogłaszane w formie Komunikatów nadzwyczajnych a informacje z przebiegu prac w Okresach Konwentowych w formie Komunikatów zwyczajnych.

Treści szczególnego znaczenia dla Polski będą przekazywane w formie Apeli do Narodu Polskiego.

9.   Zakładając spodziewaną blokadę mediów oficjalnego nurtu, związanych z „paktem okrągłego stołu” postuluje się oddanie do dyspozycji Konwentu wszystkich dostępnych środowiskom patriotyczno-narodowym środków przekazu, tak, aby informacje związane z jego działalnością ukazywały się w nich w sposób skoordynowany i były objęte priorytetem ekspozycji. Ponadto należy tworzyć lokalne sieci dystrybucji ulotek, które znacząco zwiększą nasze możliwości dotarcia do społeczności polskiej, zagubionej w swoich osądach i rozeznawaniu bieżącej sytuacji politycznej Narodu i Państwa Polskiego.

Przewodniczący

II Konwentu Narodowego Polski

Jan Krzanowski

 

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/834-komunikat-nadzwyczajny-ii-konwentu-narodowego-polski

 

 
2927 odsłon  średnio 4,6 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Wrocławski Komitet, Polska, Naród Polski, Lista Narodowa, Marek Delimat, Konwent Narodowy Polski.
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
Jacek, 2011.12.19 o 15:23
Dziękuję za komunikat i dotychczasowy wkład pracy na rzecz Polski. Czekamy, każdy na swoim terenie, na dalsze działanie i zalecenia. Szczęść Boże!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
Zenon Jaszczuk, 2011.12.19 o 16:00
Kawaleria Narodowa.
Już przeczytałem na Nowym Ekranie. Wybierał się do Poznania Krzyszof. Czekam na relację. Powodzenia i dawać panowie konkrety. Pozdrawiam
Osobiście to chcę wiedzieć kim są ci wybrańcy. I czy napewno Poręba. O ile pamiętam to coś o nim czytałem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
w.red, 2011.12.19 o 23:35
"..aplikowanie do zespołów tematycznych.."

Coś więcej na ten temat. Jakie to są zespoły, czego dotyczą ich prace itd. Bo jak na razie to bardzo enigmatycznie sformułowane.

pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
Piotr Świtecki, 2011.12.20 o 12:41
No dobrze, przyjechali, podebatowali, listę obecności ogłosili - a ja dalej nie wiem O CO CHODZI???

Szanowni Państwo konwentowi, wybaczcie bezpośredniość, ale mamy "społeczeństwo informacyjne". Co Wy właściwie spodziewacie się osiągnąć z takim jak powyżej brakiem komunikatywności?!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Mufti wytłumaczę Ci. Ciemny ty jesteś. 
Christophoros Scholastikos, 2011.12.20 o 13:33
Rozpoczął z dniem podjęcia, dotrzeć w kraju i obczyźnie. Uczestniczyła delegacja, poszerzone grono. Zarządu, Rady Przedstawicieli. Okres konwentowy. Wypełnić pracą i działaniami. Stymulować dalszą konsolidację. O aktywne włączenie się. Aplikowanie do zespołów tematycznych. Zapleczu działań organizacyjnych. Potrzebne (...)wysiłki.

Prawidła.
1. Przybyli na spotkanie. Odbywać się będą w odstępach.
2. Czuwanie nad poprawną. Budowa bazy. Postęp planowych działań.
3. Szybkości postępów w realizacji celów.
4. Zakończenia Okresu Konwentowego. Wymiana w całości lub części członków.
5. Zakładanym przyrostem ilościowym.
6. Dopełnieniem pierwszego etapu działań samoorganizacji. Wynikało z pilnej sytuacji wewnątrzkrajowej.
7. Konieczność aktywizacji nowych. Jeszcze ściślejszej współpracy i konsolidacji.
8. Ustalenia kolejnych. Informacje z przebiegu.
9. Zakładając spodziewaną blokadę. Postuluje się. Tworzyć lokalne sieci dystrybucji ulotek, które znacząco zwiększą nasze możliwości.

Przepraszam, ale musiałem.
Idea szczytna, intencje wzniosłe, jednak nadymane słownictwo i zaczynanie jakby się miało już 1000członków. Regulamin jest, tylko ciała nie ma, no ale zakładany jest przyrost.

Życzę, bez cienia cynizmu wielkiego przyrostu!

Jednocześnie jestem pewien, że nie miał kto zamieść sali po zebraniu zjechanych członków.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti wytłumaczę Ci. Ciemny ty jesteś. 
Piotr Świtecki, 2011.12.20 o 14:38
:-)))

Dobrze, że kawę zdążyłem wypić zanim przeczytałem, bo klawiatura by była do wymiany :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti wytłumaczę Ci. Ciemny ty jesteś. 
Christophoros Scholastikos, 2011.12.20 o 17:12
Wiedziałem, że docenisz wenę :).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti wytłumaczę Ci. Ciemny ty jesteś. 
teli, 2011.12.20 o 17:23
aż skopiuję i się nauczę, będę wykorzystywał w przemówieniach i szkoleniach, :-) toć to arcymistrzostwo
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
Krzysztof J. Wojtas, 2011.12.20 o 23:39
No tak.
Największym sukcesem II Konwentu było to, że się odbył.
Sarkastycznie?
I tak, i nie. Bo problem jestz ustaleniempodstawy do rozmów o Polsce.

Przyjeżdżają ludzie zatroskani, ale też każdy z jakimś własnym dorobkiem. Są też tacy, którzy chcą dominować. Patrzą uważnie na innych, czy nie ma machlojek. Nie ufają sobie (i słusznie), bo było, a było przypadków.
Tak, że sprawa jest trudna.

Mało. Paweł Ziemiński przez te 6 tygodni od I Konwentu - nie zrobił nic w zakresie organizacyjnym, a na II Konwencie jako sprawozdanie - wygłosił przegląd prasy i wydarzeń.
Dalej była awantura, bo czuł się już "przyspawany" do stołka. Fakt, że nie ma ustalonych regół itd. To powinno zostać zrobione - a nie było nawet kontaktu między Sekretariatem, a Przewodniczącym.
Tak to wygląda.
Niemniej - jest wzrost zainteresowania; było około 40 - 50 osób) - czyli 3 x więcej niż na I Konwencie; to za dużo na dyskusję.

Nasze wcześniejsze rozmowy z M. Delimatem to ta sugestia, aby powołać zespoły.
Pierwszym miał być ideowy i sugestia, abym ja się tym zajął .
Dodam, że pojechałem dzień wcześniej, aby porozmawiać z Delimatem - zorientować się w stadium organizacyjnym (Ja w nim nie chcę uczestniczyć).

W sumie - po różnych, ostrych spięciach powtórzono wybór przewodniczącego. Wybrany zdaje się być bardzo rzeczowym i odpowiedzialnym człowiekiem. Mam nadzieję na postęp prac organizacyjnych.

W zakresie sugestii - była publikowana też tu - Deklaracja Ideaowa, jako odniesienie dla dyskusji o Polsce. Ale nawet i to wzbudziło sprzeciw ludzi z Łodzi.
Zadziwiające.

Myślę, że ta kwestia musi wyniknąć, bo moje wystąpienie było oficjalne - zatem winno znaleźć się w materiałach do dyskusji.

No i tak się złożyło, że jeszcze zostałem do niedzieli, aby kontynuować rozmowę.
Myślę, że uwagi znjadą jakiś wyraz po przedyskutowaniu, jako inicjatywa Konwentu

W każdym razie; jeśli dojdzie do III Konwentu - to będzie to albo ostatni, albo idea zacznie krzepnąć.
Mimo wszystkich kłopotów - liczę na to drugie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
janekk, 2011.12.22 o 19:19
Dzięki za informacje, czy można spytać jaka jest struktura wieku uczestników tego konwentu? Przyszłość należy do młodzieży i to ona powinna być napędem zmian.
A w ogóle czy nie bardziej zrozumiale byłoby nazwać to zjazdem.
Z dotychczasowych informacji i analizy komunikatu jawi się obraz kolejnej kanapy i to chyba ludzi nie mających co zrobić z wolnym czasem na emeryturze choć może i z dobrymi chęciami, (którymi jak głosi legenda piekło jest wybrukowane)
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
Krzysztof J. Wojtas, 2011.12.22 o 19:37
Wiek - większość tp "siwe glowy", acz było kilka osób w wieku średnim i nawet młodych.

Czy kolejna kanapa?
Zależy od przyjętej formuły. Pojawiają się i ludzie i przedstawiciele środowisk z całej Polski; poszukiwany jest jakiś model rozwiązania odrębny dotychczasowym strukturom.
Bo i Szczecin i Rzeszów, Lublin i Wrocław, Olsztyn, Gdańsk. Łódź.

Jeśli przewalczy się nieufność i ustali formułę rozmów - może z tego powstanie ruch - autentycznie oddolny.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
Jacek, 2011.12.22 o 22:57
Łódź kontruje? Kiedyś było to zagłębie naszych znajomych, czyżby potomkowie? I jeszcze p. Schreder dziwnie nie przystaje lub trudne do spolszczenia nazwisko. Proponuję zająć się tym co możemy zmienić, co jest w naszej mocy. Stracimy mniej energii i czasu. Będzie można w końcu przedstawić główną ideę. Ciekawe czy przłączy się do Konwentu Ruch Przełomu Narodowego J.R. Nowaka? Kiedy wejdziemy do jakiegoś radia? Co na to Telewizja Narodowa lub TV Trwam? Musimy wejść pod strzechy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski   
Teresa Astralna, 2012.01.08 o 12:24
Tak, weszliśmy, wprawdzie nie do jakiegoś radia, ale do chyba jedynej w Polsce Telewizji bez cenzury :+www.januszzagorski. Janusz to dziennikarz w Wrocławia i wykonuje bardzo dobrą robote. Jaką? Tego się dowiemy oglądając jego stronę interneową. A że ludzie w większosci nie wiedzą o działalności Konwentu postanowiłąm przyblizyć mu temat, a nawet bardzo nalegałam, aby wszedł do zespołu tematycznego, jako że m.i.ostro zajmuje się sprawą chemtrails. I tak na świeżo i na gorąco zostałam poproszona przeez niego o wywiad w tym temacie i to zaraz na drugi dzień po zjeździe II Konwentu w Poznaniu.Wywiad odbył sie przez talefon ( były zgrzyty i zaklócenia telefoniczne) ale jakos sie udało.Można to obejrzec, a raczej usłyszeć wchodząc na : Janusz Zagórski archiwum (z dnia 18.12.2011) część druga N Przed wywiadem ze mna jest telefoniczny wywiad z Dariusze Kwietniakiem( autpor książki: Tajemnice II-ej Rzeszy.Też warto tego posłuchać. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski   
Teresa Astralna, 2012.01.08 o 12:29
Korekta. Przepraszam za błędy: nie - Dariusz Kwietniak ale Kwiecień. Tajemnice nie II, ale IIIejRzeszy. na stronie Janusza nie dodałam pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
Jacek, 2012.01.08 o 13:16
Telewizja dobra i taka jak nie ma innej. Tylko czy zjawiska paranormalne,ezoteryka i Wolna Ludzkość którą się promuje na str Janusz Zagórski to nasza dziedzina? Strzeżonego Pan Bóg strzeże.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
Jacek, 2012.01.10 o 00:05
Pana Darka nachodzą zbiry i każą mu się tłumaczyć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski 
Piotr Świtecki, 2012.01.10 o 11:46
Pana Darka nachodzą zbiry i każą mu się tłumaczyć.

Co to znaczy? Jak rozumieć?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło