Ten blog znajduje się w serwisie Polacy.eu.org
Dowiedz się więcej »
Kawaleria Narodowa
 
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Polska2012.04.04 23:42

Podjęłam akcję pomocy Krzysztofowi Wyszkowskiemu

 
 
Znając niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą społeczna zgoda na rozprzestrzenianie się przemocy sądowej, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw i protestujemy, wobec działań, które godzą w podstawowe prawo Polaków, jakim jest prawo do prawdy.

 

Szanowni Państwo!

Podjęłam akcję pomocy Krzysztofowi Wyszkowskiemu w sądowym procesie z Lechem Wałęsą,    w formie sygnowanego Oświadczenia poparcia dla Krzysztofa Wyszkowskiego. Treść tego oświadczenia zamieszczamy poniżej, w przypisie. Oświadczenie zawiera wyjaśnienie problemu, przed jakim stoi Krzysztof Wyszkowski, w nierównej walce z wymiarem sprawiedliwości III RP. Trzeba wspomóc Krzysztofa Wyszkowskiego, który całe życie poświęcił walce o wolność w Polsce, a dzisiaj jest upodlany za odważne i nieustępliwe mówienie prawdy.

Sygnatariuszami tego Oświadczenia jest już wielu zacnych ludzi i instytucji obywatelskich, którym nieobojętne są podstawowe wartości społeczne, takie jak wolność, prawda, sprawiedliwość, praworządne i bezpieczne dla obywatela państwo.

Aby włączyć się do akcji sprzeciwu, proszę to Oświadczenie, po zaakceptowaniu jego treści, albo:

- pobrać z tej strony, z zamieszczonego na dole załącznika, wydrukować, podpisać i przesłać na podany niżej mój adres do korespondencji, podając przy Państwa podpisie informację np. adresową, e-mail'ową, telefoniczną,

albo

- aprobować, poprzez skopiowanie z zamieszczonego na dole załącznika i odesłanie jego treści na mój, podany niżej adres e-mail; oczywiście ważny byłby osobisty Państwa komentarz w przesłanym e-mail'u.

Chcielibyśmy, żeby podpisy były składane indywidualnie: jedno oświadczenie - jeden sygnatariusz. Dodatkowe informacje kontaktowe ze strony sygnatariusza, ułatwią Krzysztofowi Wyszkowskiemu uwiarygodnienie  złożonego Oświadczenia  i chociażby podziękowanie.

Ja przyjęłam zasadę złożenia podpisu na wydrukowanym Oświadczeniu i wysyłce pocztą, sygnowanych już Oświadczeń - do Krzysztofa Wyszkowskiego.

Rozumiem jednak, że akcja internetowa wymaga innej formy – aprobaty poprzez odesłanie na wskazany adres e-mail jego treści, skopiowanej z zamieszczonego na dole załącznika.

Zdaniem Krzysztofa Wyszowskiego, właściwą drogą przekazania Jemu sygnowanych już Oświadczeń będzie kontakt przeze mnie, jako że jestem inicjatorem tej akcji.

Informacja o sposobie kontaktu z sygnatariuszem - numer telefonu, adres, e-mail, pozwoli uwiarygodnić Krzysztofowi Wyszkowskiemu złożone Oświadczenie i osobę, która udzieliła mu poparcia w tej, niezwykle trudnej dla Niego, sytuacji prawnej i osobistej.

Z góry dziękuję bardzo za pomoc w tej skandalicznej sprawie Lech Wałęsa contra Krzysztof Wyszkowski.

Z wyrazami szacunku

Halina Spasowska

Dane kontaktowe:

e-mail:

spasowska.halina@gmail.com

adres:

Halina Spaowska

ul. Norwida 24/3

50-374 Wrocław

 

* * * * * * *

 

O ś w i a d c z e n i e

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wyrokiem z dnia 24 marca 2011 roku, nakazał Krzysztofowi Wyszkowskiemu opublikowanie w audycjach TVP i TVN przeprosin wobec Lecha Wałęsy, za to, iż w 2005 roku miał odwagę poinformować Polaków, że były przywódca związkowy i prezydent Rzeczypospolitej „współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze”. Zgodnie z nakazem sądowego orzeczenia, Krzysztof Wyszkowski musi teraz publicznie skłamać, stwierdzając przed kamerami, że „To oświadczenie stanowiło nieprawdę”.

Krzysztof Wyszkowski został skazany, gdyż, postępując w zgodzie z własnym sumieniem, czuł się zobowiązany poinformować nas, że „…dzisiaj status pokrzywdzonego nie oznacza, że się nie było agentem. Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem o pseudonimie BOLEK, donosił na swoich kolegów, brał za to pieniądze”. Poinformował nas o bardzo ważnej zależności, jaka, wskutek braku elementarnej konsekwencji stanowionego w postkomunistycznej Polsce prawa, została wykreowana przez okrągłostołowe siły polityczne i rozkłada porządek społeczny.

Krzysztof Wyszkowski, w świetle powszechnie znanych faktów i dokumentów, dopełnił, z całą starannością, obowiązków dziennikarskich i powiedział Polakom prawdę o Lechu Wałęsie. Wiedzę o tych faktach i dokumentach posiadał także Sąd, wydając ten kuriozalny wyrok. Rodzi się zatem niepokojące pytanie: czy chodzi o to, żeby obywatele III Rzeczypospolitej nie mieli prawa wiedzieć, kto stał na czele najważniejszych instytucji w Państwie w ciągu ostatnich dziesiątków lat oraz, w jakich kręgach mogły faktycznie narodzić się inspiracje do tzw. przemian społecznych, które doprowadziły Polskę na skraj przepaści?

Sąd, wykonując prawo, może, jak przekonuje nas codzienna rzeczywistość naszego kraju rozmaite rzeczy orzekać. Nie może jednak jeszcze, póki co, przymuszać i wkładać w usta obywatela stwierdzeń, których celem ma być publiczne głoszenie nieprawdy lub zaświadczanie czegoś, o czym obywatel nie jest przekonany, albo czego zupełnie nie rozumie. Zakładamy, że decydujący się na podobne praktyki sąd, zapewne wie, że podobnie wykreowane oświadczenie woli nie ma żadnej mocy prawnej, a jako złożone pod przymusem narusza dobra osoby przymuszanej - narażając ją na utratę dobrego imienia i społeczny ostracyzm.

A gdyby obecny wymiar sprawiedliwości, dowolną kazuistyką czy dialektyką prawną, zobowiązywał, tak jak miało to miejsce po II wojnie, kogoś do publicznego głoszenia poglądów, że Polska Rzeczpospolita Ludowa była jedną z emanacji prawdziwie niepodległego Państwa Polskiego albo, że Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego była szczytową formą rozwoju idei demokratycznej, do dzisiaj nieosiągalną w Europie i świecie – czy można godzić się na uleganie przymusowi wygłaszania podobnego dictum? Czy w ogóle istnieje gdzieś na świecie instytucja państwowa lub publiczna, mogąca w majestacie prawa, wywierać naciski i podżegać Obywateli, aby rozpowszechniali oczywiste kłamstwa w tak istotnej materii? Kłamstwa, które, w najlepszym razie, mogą prowadzić do swoistej schizofrenii w obszarze świadomości narodowej; mogą również, poprzez swój prowokacyjny charakter, doprowadzić do inicjacji niepokojów i wystąpień społecznych.

Powyższe postanowienie sądu jest więc, co najmniej, przejawem skrajnej nieodpowiedzialności i świadectwem postępującej patologii w wymiarze sprawiedliwości, gdzie miejsce pozytywnie rozumianej obrony prawa obywateli, jako realizacji ważnego interesu Państwa, zajmuje kreacja demoralizujących jego interpretacji, których jedynym celem zdaje się być zapewnienie bezpieczeństwa rządzącego Polską układu politycznego, ustanowionego poza kontrolą Polaków przy „okrągłym stole”.

Sprawa Krzysztofa Wyszkowskiego jest jednak także czymś o wiele więcej. Jest spektakularnym dowodem renesansu powojennych praktyk sądowych, kiedy to wydawane wyroki służyły publicznemu upodlaniu i niszczeniu ducha Narodu Polskiego, wpisując się nierzadko również w proces fizycznej eksterminacji największych Polskich Patriotów.

Znając niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą społeczna zgoda na rozprzestrzenianie się przemocy sądowej, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw i protestujemy, wobec działań, które godzą w podstawowe prawo Polaków, jakim jest prawo do prawdy, a przez to, stają się poważnym zagrożeniem dla państwa, gdyż każdy tego typu wyrok osłabia je i przesuwa granice akceptowalnej deprawacji aparatu władzy - sprawia, że Naród traci swoją suwerenność.

 

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/952-podj%C4%99%C5%82am-akcj%C4%99-pomocy-krzysztofowi-wyszkowskiemu

 

 
1299 odsłon  średnio 5 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Wrocławski Komitet, Polska, Naród Polski, Lista Narodowa, Marek Delimat, Konwent Narodowy Polski, Halina Spasowska, Krzysztof Wyszkowski.
Re: Podjęłam akcję pomocy Krzysztofowi Wyszkowskiemu 
GPS, 2012.04.05 o 11:45
Ja myślę, że najlepszym wsparciem dla Krzysztofa Wyszkowskiego przez blogerów będzie pisanie na swoich blogach takich notek:

+gps65.salon24.pl
+gps65.nowyekran.pl

I niech się teraz Wałęsa sądzi z nami wszystkimi!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło