Ten blog znajduje się w serwisie Polacy.eu.org
Dowiedz się więcej »
Kawaleria Narodowa
 
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Polska2012.02.04 17:55

III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012

 
 
Szanowni Członkowie i Sympatycy Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego,
Drodzy Patrioci,

 
W dniach 28.-29. stycznia 2012 roku w Rzeszowie odbyło się zgromadzenie;

III KONWENTU NARODOWEGO POLSKI

W obradach uczestniczyła również delegacja Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego. Poszerzone grono Delegatów dokonało wyboru nowego Zarządu Konwentu i nowej Rady Przedstawicieli. Mamy przed sobą kolejny Okres Konwentowy, który należy wypełnić pracą i działaniami, które będą stymulować dalszą konsolidację środowisk narodowo-patriotycznych.

W tym miejscu tradycyjnie już ponawiam swoją prośbę o aktywne włączanie się w pracę na rzecz Konwentu Narodowego i aplikowanie do zespołów tematycznych, które tworzone są na zapleczu działań organizacyjnych. Wszyscy, którzy chcieliby zaangażować się w tak potrzebne naszej Ojczyźnie wysiłki, proszeni są o kontakt;

konwent-narodowy-polski@o2.pl

Marek Delimat
Grupa Inicjatywna
Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego


Rzeszów, 29. stycznia 2012 r.
Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012


Drodzy Polacy !!!

W dniach 28-29 stycznia 2012 roku w Rzeszowie, zebrał się i obradował:

III KONWENT NARODOWY POLSKI

Delegaci w głosowaniu jawnym wyłonili Przewodniczącego Konwentu, którym został ponownie:

Pan Jan Krzanowski
oraz  Radę Przedstawicieli w składzie:

Pan  Jerzy Truchlewski – Okręg Pomorski

Pani  Danuta Ragin-Mic – Okręg Warmińsko-Mazurski

Pan  Andrzej Kochanowski – Okręg Podlaski

Pan  Zbigniew Schröder – Okręg Kujawsko-Pomorski

Pani  Teresa Sękowska – Okręg Wielkopolski

Pan  Andrzej Kręć – Okręg Świętokrzyski

Pani  Sławomir Rozwadowski – Okręg Lubelski

Pani  Alicja Rembiszewska – Okręg Śląski

Pan  Jarosław Angerman – Okręg Podkarpacki

Przewodniczący i Rada Przedstawicieli III Konwentu Narodowego Polski rozpoczynają pracę z dniem powołania. Informacja o jego ukonstytuowaniu powinna dotrzeć do Polaków w kraju i na obczyźnie, dlatego zwracamy się do wszystkich o powszechne rozpropagowanie tej informacji wszystkimi dostępnymi sobie metodami. Jednocześnie apelujemy do wszystkich Polaków o aktywne włączanie się w działania na rzecz Konwentu, jako przedstawicielstwa wyłonionego przez środowiska patriotyczne Narodu Polskiego.

Prawidła i główny cel
Konwentu Narodowego Polski

1. Przybyli na spotkanie Delegaci ugrupowań patriotyczno-narodowych powołują Przewodniczącego Konwentu i wybierają Radę Przedstawicieli. Przewodniczący prowadzi obrady Konwentu i kieruje jego pracami do następnego posiedzenia; termin kolejnego Konwentu wyznacza Przewodniczący Konwentu na wniosek Rady Przedstawicieli; przyjmuje się, że zwyczajne posiedzenia kolejnych Konwentów odbywać się będą w odstępach półtoramiesięcznych a sesje nadzwyczajne zależeć będą od bieżących potrzeb organizacyjnych i rozwoju sytuacji w Polsce.
2.  Zadania oraz kompetencje władz Konwentu określa Uchwała KNP z 29 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji  Konwentu Narodowego Polski, przyjęta podczas obrad Zgromadzenia Konwentu w Rzeszowie.
3. Delegaci na Zgromadzenie Konwentu stanowią podstawę jego reprezentacji patriotycznej; ich głosy, zawsze w głosowaniu jawnym, decydują o wyborze władz Konwentu oraz kierunku i szybkości postępów w realizacji wytyczonych celów; w przerwach miedzy kolejnymi posiedzeniami Delegaci pełnią rolę Rzeczników Konwentowych i do ich zadań należy propagowanie idei i działalności Konwentu Narodowego Polski w kraju i poza jego granicami oraz rozpoznawanie możliwości pozyskania nowych środowisk i osób o nastawieniu patriotyczno-narodowym dla budowy Siły Polskiej.
4. Głównym celem kolejnych Konwentów jest wypracowanie formuły i przygotowanie Kongresu Narodowego, który winien być dopełnieniem pierwszego etapu działań samoorganizacji Narodu Polskiego i podsumowaniem dotychczasowych prac związanych z programowaniem metod odzyskania i naprawy Państwa Polskiego.
5.  Z uwagi na konieczność aktywizacji nowych ośrodków patriotyczno-narodowych, kolejne Konwenty odbywać się będą w różnych miejscach Polski, a ich organizacja będzie dodatkową okazją dla lokalnych środowisk do nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy i konsolidacji organizacyjnej.
6.    Treści szczególnego znaczenia dla Polski będą przekazywane w formie Apeli do Narodu Polskiego.
7.  Zakładając spodziewaną blokadę mediów oficjalnego nurtu, związanych z „paktem okrągłego stołu” postuluje się oddanie do dyspozycji Konwentu wszystkich dostępnych środowiskom patriotyczno-narodowym środków przekazu, tak, aby informacje związane z jego działalnością ukazywały się w nich w sposób skoordynowany i były objęte priorytetem ekspozycji; należy tworzyć lokalne sieci dystrybucji ulotek, które znacząco zwiększą nasze możliwości dotarcia do społeczności polskiej, zagubionej w swoich osądach i rozeznawaniu bieżącej sytuacji politycznej Narodu i Państwa Polskiego.

Zgromadzenie Konwentu w Rzeszowie, na obradach w dniach 28-29 stycznia 2012 r., przyjęło cztery uchwały:
1) Uchwałę KNP z dnia 28.01.2012 r. w sprawie programu działania Konwentu Narodowego Polski,
2)  Uchwałę KNP z 28.01.2012 r. w sprawie apelu do Polaków o ratowanie państwa polskiego przed likwidacją,
3) Uchwałę KNP z  28.01.2012 r. w sprawie stanowiska Konwentu w odniesieniu do aktualnej sytuacji węgierskiego narodu i jego państwa,
4)  Uchwałę KNP z dnia 29.01.2012r. w sprawie organizacji Konwentu Narodowego Polski.

Teksty uchwał opublikowano na stronie Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego:

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/870-komunikat-nadzwyczajny-iii-konwentu-narodowego-polski


 

 
3184 odsłony  średnio 5 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Wrocławski Komitet, Polska, Naród Polski, Lista Narodowa, Marek Delimat, Konwent Narodowy Polski.
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.02.05 o 18:14
Zastanawiałem się, czy komentować. Chyba trzeba.

1.Jak wiecie, Marek Delimat był na prezentacji CP we Wrocławiu.
Nasze wcześniejsze rozmowy i samo wystąpienie, a także wcześniejsze sugestie w rozmowie z p. Krzanowskim - miały na celu ukierunkowanie KNP na "miejsce spotkania" różnych parti i grup o szerokim spektrum , którego wspólnym mianownikiem był patriotyzm.

2. Sugestia przedstawiena CP w Rzeszowie została odrzucona, także sugestia , aby przedstawić do dyskusji opracowanie techniczne zmian w Polsce autorstwa p. Wnuka - nie znalazła uznania.

3. Konwent został zdominowany przez opcję katolicką p. Krzanowskiego, a dyskusja programowa dotyczyła głównie (jak mnie informowano) kształtu korony, orła i potrzeby modlitwy różańcowej.

4. Nie pojechałem do Rzeszowa - nawet nie z racji odrzucenia prezentacji CP, a z powodu braku możliwości dyskusji na tematy ważne o przyszłości Polski.

5. W zasadzie - III KNP był sukcesem organizacyjnym. było blisko 100 osób. Tyle, że głównie ze środowisk Polski południowej. Nie byli obecni z innych regionów - to niedobrze.

6. Czy obecne ujęcie jest złe?
Chyba nie tak.
Z zasady konwenty miały odbywać się w różnych miastach, aby pobudzić zainteresowanie różnych środowisk. To jedno.
Także silne zaznaczenie "kato;ickości" - nie jest błędem.

Jednak błędem jest ograniczenie dostępu i nadanie formy organizacyjnej stosownej partii politycznej, a nie miejsca dyskusji.
To znacząco zawęża możliwości wpływu i może doprowadzić do powstania czegoś w rodzaju kolejnej "kanapy politycznej", o katolickim charakterze. A był już Marek Jurek i podobni - i nic nie zdziałali.
Zatem - to nie jest ta droga.

7.Martwi, że p. Krzanowski - nie reaguje na sugestie. Nie odpowiedział nawet na wysłany do niego mail. Nie tylko mnie, ale i innym osobom. To zła praktyka.

Nie jest właściwym już w tym stanie organizacyjnym wysyłanie listów poparcia dla Węgier, czy przedstawianie programu.
Odwołanie do katolicyzmu - stawia KNP w roli petenta wobec hierarchii KRK - dla równowagi winno być zaznaczone wyraźnie kierowanie się interesem narodowym. Tego brakuje.

8. Jest formułą, aby Konwenty odbywały się co 6 tygodni, a funkcję przewodniczącego można pełnić 2 - krotnie.
Jeśli uda się przywrócić formułę dyskusji - to dobrze. Jeśli zaś zwycięży kierunek "partyjny" - raczej przyszłość widzę w ciemnych barwach.
Obecnie ograniczenie się do katolicyzmu - to pakowanie w niszę bez szans na szerokie otwarcie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Leszek, 2012.02.06 o 09:59
Panie Krzysztofie, no chyba Pan zauważył, że osoby z naszymi poglądami przestają tu być mile widziane. Mufti uparcie sugeruje, żebyśmy tworzyli "swoje sekty" Trzyma się tego jak piajny płota, mimo, że mu się mówi i mówi, że tu nie mowa o kościele ale o ruchu narodowym. Że nie rozumiemy. On mi się zdaje chce nam powiedzieć, zapewne życzliwie, żeby niekatolicy robili swoje ugrupowanie, bo z katolikami będzie nie po drodze. Może to jest jakiś pomysł. Typowa prawica ma notoryczną skłonność by przepoczwarzać się prędzej czy później z związek zawodowy KRK. Jeśli pan chce coś naprawdę robić niech an przeczyta ponownie tekst Wspólna Sprawa.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Piotr Świtecki, 2012.02.06 o 11:16
Panie Leszku,

Portal powstał dlatego, że gdzie indziej nie dało się rozmawiać.

Nikt tu nie jest "niemile widziany".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Leszek, 2012.02.06 o 11:17
OK :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.02.06 o 11:46
Panie Leszku

To nie tak.
Mufti jest skorpion z urodzenia i on już tak ma; zawsze potrafi znaleźć nieosłoniętę miejsce, gdzie szpilę wetknie.
Chyba trzeba się do tego przyzwyczaić.
Nie piszę, że polubić, bo trudno "po ukąszeniu" zachować radość życia i agape.
;-)))

Zdaje się, że judaizm ma zbliżone cechy i jeśli KRK ulega wpływom judaistycznym - to potrafi się to w ten sposób objawiać.
(Co prawda koła ezoterycznie łączą judaizm z Saturnem - dzień sobotni jest dniem Saturna, ale czuję bliskie związki )
;-)))

Czy jesteśmy tu niemile widziani?
Nie sądzę. Bo na kim Mufti by sobie ostrzył żądło?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Leszek, 2012.02.06 o 11:55
no proszę, nie wiedziałem że tu takie nagromadzenie skorpionów... sam jestem skorpion. To fajnie, będą ciekawe wątki :-]
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
w.red, 2012.02.06 o 12:52
Miałem już na cięciwę nałożyć naostrzone pióro, ale jak widzę to zbyteczne :) Zgodą mości Panowie, zgodą ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.02.06 o 13:12
Gwoli wyjaśnienia:
najbardziej wojownicze znaki zodiaku to Baran (od Marsa) i Skorpion (zanim Pluton się pojawił - to tez pod Marsa podlegał).

A najspokojniejsza jest Waga (ja jestem!!!!)
Ale jeśli się Waga wk...i to Baran ze Skorpionem sp...ją gdzie pieprz rośnie i chowają się nawet po mysich dziurach.

Hough
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Christophoros Scholastikos, 2012.02.06 o 14:00
W Rzeszowie nie chcieli się nad CP pochylić. W sieci nie widzę nagarnia z Wrocławia. Krzysiu to chyba dobrze, że CP jest przycinana ? :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.02.06 o 15:27
Marek Delimat przesłał mi projekt Dyskusji jaki przekazał p. Krzanowskiemu. Był tm czas na dyskusję programową, gdzie miała zostać zaprezentowana CP.
Krzanowski (rozmawialiśmy bezpośrdnio w Poznaniu) zna temat i mógł zasięgnąć dodatkowo opinii w Civitas Christiana - bo przekazałem mu mailem bezpośrednio informacje.

Jak widzisz - to nie jest idea słuszna dla środowisk katolickich. Chyba czują zagrożenie - chwilę rozmawialiśmy w Poznaniu.
Wniosek jest jeden; katolicyzm otwarty na nurty narodowe - to dobra wersja, ale taki fundamentalny - to zagrożenie dla Polski i polskości, może nawet silniejsze niż judaizm. Bo judaizm odbieramy jako zagrożenie, a katolicycm (bo kto rozróżnia fundamentalizm, od otwartości?) jako przyjazny - gdy są to idee równie wrogie.

Czy to źle, czy dobrze?
Niewiem.
CP to idea odrębna istniejącym - stąd wszyscy są negatywnie nastawieni.
Trzeba ją propagować. Sam fakt dostrzeżenia - jest liczący, ale wymaga jeszcze duuuuuużego wkładu pracy.

Ale podobno to z Polski ma wyjść iskra zmian.... Ktoś ma pomysł na jakiej idei te zmiany miałyby się opierać?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Piotr Świtecki, 2012.02.06 o 16:19
Czy jest możliwe propagowanie CP bez odnoszenia się do Kościoła Rzymskokatolickiego? Rozdzielenie tego? Zostawienie Kościoła Kościołowi? Separacja? A to, co dobre i zgodne z ideą CP, samo przyjdzie.

PS. Jestem spod Raka... Potulny, wycofany safanduła. No. Wydało się.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.02.06 o 17:40
Jestem za maksymalnym wyciszeniem kwesti KRK.

Tylko jak to zrobić?
Po pierwsze uważam, i to wynika z CP, że religia jest konieczna jako element spajający etycznie związek jaki tworzą państwa, a szerzej - imperia.
jestem za tym, aby to była religia oparta na nauce Chrystusa - bo jest najbardziej zgodna z Prawem Bożym. Już z racji jej Głosiciela.

Żyjemy tu i teraz. A tu mamy istotne wpływy KRK. Pisałem już. Odrzucenie w tej chwili KRK - to upadek Polski.

To są sprawy połączone.

Jednocześnie przegięcia wynikające ze stosunku do władzy - te, które nawarstwiły się tak od czasu Reformacji (bo wcześniej wszystko było jeszcze w normie), istnieją i trzeba się do nich odnieść - w kontekście utrzymania istnienia Polski.

Z mojego punktu widzenia - jest bez znaczenia, czy upadek Polski wynikać będzie z nacisku, turańszczyzny, bizantynizmu, judaizmu, czy katolicyzmu.
Upadek Polski będzie cofnięciem rozwoju idei współżycia międzyludzkiego. Zubożenie duchowe ludzkości.

Jak chcesz tego uniknąć i jak nie dotykać kwestii katolicyzmu?
Czym katolicyzm różni się od judaizmu - w przytoczonym kontekście?

Wyduś z siebie i napisz swoje zdanie. Bo jak mamy dyskutować, gdy tylko stawiasz żądania - tak, jakby Twoje poglądy były nadrzędne.

Zauważ - szukam cały czas takiej wspólności, aby ustalić - TEGO NIE RUSZAMY. TO JEST NASZA PODSTAWA.

Aty przed dyskusją mówisz - no możemy rozmawiać, ale tylko na bazie katolicyzmu. Tak się nie da.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Piotr Świtecki, 2012.02.06 o 19:06
No przecież jest ta podstawa - Przykazania Miłości, czyż nie?

Czy możesz na zasadzie hipotezy przyjąć, na chwilę, że po prostu nie rozumiesz czym jest Kościół dla katolików? Że nie było Ci jeszcze dane coś, czego inni poprzez Kościół i dzięki Kościołowi doświadczyli, co czyni ten Kościół mimo jego niedoskonałości czymś transcendentnym?

Mam wrażenie, że powtarzam w kółko to samo...

Z drugiej beczki też powtórzę: na jakiej podstawie stawiasz siebie i swoje rozeznanie wyżej, niż kościelnych/duchowych fachowców? To bardzo niebezpieczna gra.

I z trzeciej beczki: stawiasz CP w opozycji do Kościoła czy do zjudaizowania? A może już to utożsamiasz? Czy w Kościele nie ma różnych prądów, także takich jak najodleglejszych od judaizmu?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.02.06 o 20:39
Znowu swoje.

Utożsamiasz Kościół z katolicyzmem.

Mnie nic do tego, że ktoś poprzez Kościół i dzięki Kościołowi coś wspaniałego doświadczył; to jego indywidualne doświadczenie.
Zawsze kiedy rozważamy rolę Kościoła - przy braku argumentów, sięgasz do mistycyzmu.

I z tej drugiej beczki: przecież napisałem, że CP jest odrębną cywilizacją.
Jest różnaod turańszczyzny, bizantynizmu, judaizmu, katolicyzmu. Zważ, że nie piszę cywilizacji łacińskiej - bo ta jest tworem idealnym nie wystepującym w przyrodzie.
Gdyby był - tobyłby bardzo bliski polskości.

W chwli obecnej można mówić o katolicyzmie - a ten jest bliski Cywilizacji Zachodu. Idzie w tym kierunku.

Dlatego - najpierw oddziel tę duchową więź ludzi tworzących Kościół w imię Chrystusa, przy rzymskiej interpretacji zależności z tym związanych, od struktury organizacyjno - społecznej tworzonej przez KRK.
Ta hierarchiczna struktura, z racji swej spójności organizacyjnej, tworzy byt zbliżony do organizacji państwowej.
I ma swoje 'interesy".
Twierdzę, że one są ogólnie sprzeczne z naszym interesem narodowym .

Spróbuj to zrozumieć - bo ciągle mieszasz pojęcia.
(Fakt, że ja też wyostrzam swoje poglądy - wcześniej wydawały mi się oczywiste - stąd problem).

W każdym razie - chcę określić te podstawowe zasady.
To, że Prawo Miłości. - to ustaliliśmy.

A może nasza dyskusja powinna iść nieco dalej? Na poziom struktury organizacyjnej cywilizacji?

Trzecia beczka.
No znowu wracasz do utożsamiania Kościoła duchowego z organizacyjnym.
Kościół duchowy jest w łączności z Chrystusem. I tylko wtedy.
Zatem zjudaizowanie może dotyczyć tylko Kościoła hierarchicznego. I owszem - są różne prądy.

Może też być prąd polski. I o to mi chodzi.
Czyli przy duchowości w imię Chrystusa - polskość.

Wtedy rozważamy jakie struktury organizacyjne ma mieć ta "sekcja polska", aby utrzymać więź z Papieżem, a jednocześnie służyć Narodowi Polskiemu.


A co do kościelnych fachowców. No są. I właśnie im się przeciwstawiam wskazując, że prowadzą Kościół na manowce, a wskazuje na to coraz większa marginalizacja Kościoła w świecie.

A nauka Chrystusa jest uniwersalna - kto z niej tworzy "niszę" - czyli w dalszej kolejności "rozwoju" - sektę?

Dobrze wiesz, ze przepowiednie wskazują na Polskę jako miejsce zrodzenia się iskry zmian. Czemu w to nie wierzysz?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Piotr Świtecki, 2012.02.06 o 20:54
Zawsze kiedy rozważamy rolę Kościoła - przy braku argumentów, sięgasz do mistycyzmu.

Właśnie tego nie rozumiesz. Kościół to COŚ WIĘCEJ niż hierarchia, instytucjonalność, ziemskie role i wpływy.

Jeśli tego nie chcesz lub nie jesteś w stanie doświadczyć, to może chociaż zrozum ciemnych katoli, którzy tak mają?

najpierw oddziel tę duchową więź ludzi tworzących Kościół [...] sprzeczne z naszym interesem narodowym

Przekombinowane.

co do kościelnych fachowców. No są. I właśnie im się przeciwstawiam

Krzyżyk na drogę.

przepowiednie wskazują na Polskę jako miejsce zrodzenia się iskry zmian.

Nieźle.
Nie mówię, że nie.
Ale pycha z tego bije iście szatańska.
Ja pozostanę w razie konieczności wyboru przy fachowcach.

Czemu w to nie wierzysz?

Bo bardziej wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, etc. etc. A prawdę mówiąc nawet do do wiary w to mam za małą głowę. Co dopiero wierzyć w jakieś tam iskry...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.02.06 o 21:09
Napiszę tak .
Mam w dupie taką dyskusję.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Piotr Świtecki, 2012.02.06 o 21:22
:-D
Nie wszystko da się przedyskutować i przemyśleć.
Właśnie zrobiłeś krok w dobrym kierunku.
Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Jacek, 2012.02.06 o 22:44
Może pomogę. Chodzi o przedstawienie hierarchii Kościoła która jest stworzona na wzór władzy państwowej, która z kolei ma nie zawsze zbieżne cele z naszymi, narodowymi. Idea kościoła powołanego przez Chrystusa jest najlepsza i najbardziej słuszna.
I tylko tę różnicę należy zauważyć? Lącznie z tworzeniem prawa. Widocznie gdzieś po drodze (z 2 tys lat) nastapiło zboczenie z właściwej drogi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Jacek, 2012.02.06 o 23:19
Zanim padnie jakaś odpowiedź.
Przed paroma minutami usłyszałem w RM takie zdanie:
"Kosciół popiera demokrację"
To są te rozbieżne cele, panie Krzysztofie?
Mnie się wydaje,że tak.
Znam też takie zdanie,że diabeł wymyślił demokrację.
Na razie tyle.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.02.07 o 04:51
Nie wyobrażam sobie "pomocy" w "dyskusji" z Muftim jak jego argumentem jest stwierdzenie - "Nie, bo nie".

Jeśli komuś jest dobrze z tym, co ma - to po co udawać, że chce się zmian?
Dlatego podtrzymuję wcześniej postawioną tezę - fundamentalizm katolicki jest większym wrogiem polskości od judaizmu.
I w tych kategoriach oceniam relacje.

Demokracja.
Stwierdzenie, że Kościół popiera demokrację - świadczy o kompletnym zagubieniu; chyba także niezrozumieniu zapisów w Ewangeliach na ten temat.

W CP przedstawiłem model władzy. W poprzednią niedzielę wypowiadał się na ten temat Papież - i odczuwam pełną zgodność ujęcia.
Nie wiem, kto w RM wypowiadał słowa o demokracji, ale ta osoba nie czuje ducha chrześcijańskiego.

Zarównodemokracja, jak i system autorytarny - są sprzeczne z chrześcijaństwem i ideą polskości. To jest jedna z najważniejszych kwestii w CP.
proszę znaleźć odpowiedni fragment opracowania.

Właśnie w tym polskość utrzymuje (jest blisko) systemu wskazanego w Ewangelii, a KRK - tworzy odrębne rozwiązania, coraz mniej spójne z ewangelicznymi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Jacek, 2012.02.07 o 07:38
Skoro iskra ma wyjść z Polski to dyskusja musi być, mimo wszystko, by ona nie zgasła.
Nasuwa się następne pytanie: Co to jest katolicki fundamentalizm ? Gdzie tkwi zło?
Czy w takim razie Kościół powinien ewoluować? (Asyż)
Na wzór ewolucji Darwina?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.02.07 o 08:33
nie ewoluować, a wrócić do korzeni.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
w.red, 2012.02.06 o 20:07
Prawdę powiedziawszy to zbyt uwikłalismy się w tematykę religii. Wziąźć to co było i jest w niej najlepszego i co współtworzyło naszą kulturę, tradycję i państwowość. Doskonałe jest tu odniesienie do prawa miłości. Innymi słowy: nie czyń drugiemu co tobie nie miłe.
Jest to uniwersalne przesłanie do przyjęcia przez każdy światopogląd. I tego się trzymajmy. Bo mamy znaleźć to co łączy, a nie to co dzieli. A kontestowanie katolicyzmu i przyrównywanie go do judaizmu do niczego nas nie zaprowadzi, a co więcej może przysporzyć nam przeciwników zamiast przyciągać do idei Polskości.
W każdym człowieku jest i dobro i zło. My lansujmy to co w nim najlepsze. Odwołujmy się do wszystkich pozytywnych cech i wartości człowieka. Natomiast napiętnujmy to co nas odczłowiecza.
Pięknie to napisał Chasterton (choć uprościł). Ale należałoby iść w podobnym kierunku by przełamać wbijane ludziom do głowy stereotypy.
A przede wszystkim zacznijmy od unikania ranienia się na wzajem. Nie dość tego co czynią mendia ?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: III Konwent Narodowy Polski - Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012 
Zenon Jaszczuk, 2012.02.05 o 19:21
Kawaleria Narodowa.
Tak napisałem do w.reda. -
- w.red.
Przed chwilą przeczytałem założenia Konwentu Wrocławskiego. Nic nowego - trzeba sie podpisac dwoma rekami/my cały czas o tym piszemy. Tylko że to znow cholera jasna załozenia!!! A gdzie realizacja. Gdzie program działania tu i teraz. Takie ględzenie było dobre w 1989 roku. Dzisiaj już po czasie, ale powinno sie rozdawać szable i punkt po punkcie realizować. Bo inaczej to zajmie następne 20 lat jak juz nie będzie POLSKI i POLAKÓW!!!Pozdrawiam,

Chyba to powinno byc do Ciebie. Co mi odpowiesz? Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło